Để xử lý đơn hàng hoàn và cập nhật số liệu tồn kho trên Omisell bạn cần cài đặt ứng dụng Return handling trên kho ứng dụng của hệ thống Omisell sau đó thực hiện quy trình nhận hàng hoàn trên ứng dụng Return handling theo hướng dẫn thực hiện Quy trình nhập hàng hoàn và cập nhật tồn kho lên hệ thống Omisell

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!