1. Duyệt đơn hàng
Trong mục "Đơn hàng", tích chọn các đơn hàng muốn duyệt (đơn hàng đang trong trạng thái "chờ duyệt") sau đó click Hành động chọn "Duyệt tất cả đơn hàng" để duyệt các đơn hàng vừa chọn2. Tạo vận đơn
Tạo vận đơn hàng loạt
B1: Bấm tích chọn các đơn hàng đang trong trạng thái "Đã duyệt" mà cần tạo vận đơn.
B2: Sau đó click Hành động chọn mục "Tạo tất cả các đơn hàng" để tạo vận đơn hàng loạt.

Tạo vận đơn cho đơn hàng lẻ
Để tạo vận đơn cho 1 đơn hàng bạn làm theo các bước sau:
B1: Tại đơn hàng cần tạo vận đơn, bấm vào nút "Tạo vận đơn".
B2: Trong cửa sổ mới hiển thị, lựa chọn địa chỉ lấy hàng, đơn vị vận chuyển và thông tin về kích thước, trọng lượng đóng gói của đơn hàng
B3: Bấm "Tạo vận đơn" để hoàn thành.3. Hủy đơn hàng
Hủy đơn hàng hàng loạt
B1: Bấm tích chọn các đơn hàng muốn hủy
B2: Chọn phần hành động "hủy các đơn hàng đã chọn" để xóa đơn hàng.

Hủy đơn hàng lẻ
Click vào biểu tượng ba chấm dọc ở đơn hàng và chọn "Hủy" để xóa đơn hàng4. Thay đổi địa chỉ lấy hàng
B1: Tại đơn hàng muốn đổi địa chỉ lấy hàng, click vào biểu tượng ba chấm dọc rồi chọn "Đổi lấy hàng".
B2: Trong cửa sổ mới hiện ra, chọn địa chỉ lấy hàng bạn muốn đổi qua rồi bấm "Xác nhận"5. Cập nhật trạng thái thanh toán
B1: Tại đơn hàng cần thay đổi trạng thái thanh toán, click vào biểu tượng ba chấm dọc
B2: Chọn "Cập nhật thanh toán".B3: Trong cửa sổ mới mở, lựa chọn các mục thông tin thanh toán: "Hình thức thanh toán", "Trạng thái thanh toán", "Mã giao dịch" và "Tổng giá trị" của đơn hàng
B4: Chọn "Cập nhật" để thay đổi thông tin thanh toán.6. Chỉnh sửa thông tin sản phẩm trong đơn hàng
B1: Tại đơn hàng cần thay đổi thông tin, click vào biểu tượng ba chấm dọc
B2: Chọn "Chỉnh sửa sản phẩm"
B3: Tại cửa sổ mới mở, nhập thông tin thay đổi của đơn hàng
B4: Click "Cập nhật" để hoàn tất việc thay đổi

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!