Ứng dụng Telesale là ứng dụng giúp quản lý và theo dõi đội ngũ tư vấn bán hàng Telesale của bạn.

1. Cài đặt ứng dụng Telesale

Để sử dụng được ứng dụng Telesale bạn cần vào mục "Ứng dụng" chọn cài đặt app "Telesale" theo hướng dẫn tại đây
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!