Ứng dụng Sổ quỹ là ứng dụng giúp quản lý và theo dõi tài chính của bạn.

1. Cài đặt ứng dụng Sổ quỹ

Để sử dụng được ứng dụng Sổ quỹ bạn cần vào mục "Ứng dụng" chọn cài đặt app "Sổ quỹ" theo hướng dẫn tại đây

Cài đặt thông tin tham chiếu trong ứng dụng Sổ quỹ
B1: Trong giao diện ứng dụng Sổ quỹ, chọn "Cài đặt".B2: Trong giao diện cài đặt ứng dụng Sổ quỹ này sẽ cần cài đặt 3 mục là: Cấu hình nguồn quỹ, Loại phiếu thu/chi, Quản lý người dùng
Cài đặt cấu hình nguồn quỹ
Tại giao diện "Cấu hình nguồn quỹ", click nút "Thêm nguồn quỹ". Tại cửa sổ mới mở thêm tên nguồn quỹ và ghi chú rồi chọn "Thêm nguồn quỹ" để lưu lại.Sau khi lưu lại, thông tin nguồn quỹ sẽ được hiển thị trong bảng danh sách tại giao diện "cấu hình nguồn quỹ". Bạn có thể chỉnh sửa thông tin nguồn quỹ tại nút chỉnh sửa cùng dòng với tên nguồn quỹ.Cài đặt loại phiếu thu/chi
Trong giao diện "Loại phiếu thu/chi" chọn "Thêm loại phiếu" để cài đặt.Trong cửa sổ mới mở, điền thông tin loại phiếu (phiếu thu hay phiếu chi), tên phiếu (nội dung thu/chi), và ghi chú của phiếu và chọn "Thêm loại phiếu" để lưu lại thông tin.Phiếu thu/chi vừa được thêm sẽ được lưu tại danh sách phiếu thu/chi trong giao diện "Loại phiếu thu/chi". Tại danh sách này bạn có thể thực hiện chỉnh sửa hoặc xóa loại phiếu thu/chi đó đi.
Phiếu thu/chi sau khi bị xóa thì sẽ ko thể sử dụng để kê khai hoạt động thu/chi nữa. Những giao dịch thu/chi trước đó sử dụng loại phiếu thu/chi vừa bị xóa đó vẫn sẽ dược lưu trữ lại trong lịch sử giao dịch.

Cài đặt "Quản lý người dùng"
Trong giao diện "Quản lý người dùng", chọn "thêm người dùng". Trong cửa sổ mới mở chọn địa chỉ email đăng ký Omisell của người dùng muốn thêm vào ứng dụng rồi chọn "Thêm người dùng" để lưu lại.
Lưu ý: Nếu không thấy email của người dùng cần thêm vào ứng dụng sổ quỹ thì có thể người đó chưa được thêm vào mục quản lý nhân viên trong Omisell _Cách sử dụng ứng dụng sổ quỹ

Ứng dụng sổ quỹ giúp quản lý sổ quỹ tại cửa hàng, lưu lại những khoản tiền đã nhận và đã chi để bạn có thể theo dõi thu chi hàng ngày.

Trong ứng dụng Sổ quỹ bạn có thể cập nhật thông tin thu/chi dựa trên các thông tin trong mục cài đặt để cập nhật các giao dịch tại các cửa hàng. Bên cạnh cập nhật giao dịch, ứng dụng cũng sẽ tổng hợp các giao dịch lại để làm thành báo cáo cho bạn sẽ dàng quản lý hơn.
Cách cập nhật giao dịch trong ứng dụng
Thêm giao dịch thu
B1: Trong giao diện "Giao dịch" của ứng dụng Sổ quỹ, chọn "Thêm phiếu thu" để cập nhật giao dịch thu tiền tại cửa hàng.Tại cửa sổ mới mở điền thông tin của giao dịch thu vào. Sau đó chọn "Thêm phiếu thu" để lưu lại. Giao dịch thu sau khi lưu sẽ hiển thị trong bảng danh sách tại giao diện "Giao dịch" của ứng dụng Sổ quỹ.
Mục mã tham chiếu: có thể là số hóa đơn chứng từ của giao dịch thuThêm giao dịch chi
B1: Trong giao diện "Giao dịch" của ứng dụng Sổ quỹ, chọn "Thêm phiếu chi" để cập nhật giao dịch thu tiền tại cửa hàng.Tại cửa sổ mới mở điền thông tin giao dịch chi vào. Sau đó chọn "Thêm phiếu chi" để lưu lại. Giao dịch chi sau khi lưu sẽ hiển thị trong bảng danh sách tại giao diện "Giao dịch" của ứng dụng Sổ quỹ.
Mục mã tham chiếu: có thể là số hóa đơn chứng từ của giao dịch chiXuất file excel thống kê giao dịch
Tại giao diện "Giao dịch" chọn "Xuất file excel" để xem thống kê giao dịch thu/chi sổ quỹ trên file excelCách xem báo cáo ứng dụng sổ quỹ
Trong giao diện báo cáo của ứng dụng sổ quỹ, chọn tên cửa hảng, nguồn quỹ và thời gian xảy ra giao dịch muốn xem. Giao diện sẽ hiển thị biểu đồ thống kê các giao dịch thu/chi của nguồn quỹ tại cửa hàng trong thời gian được chọnNếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!