Ứng dụng Botbanhang là ứng dụng giúp cài đặt chatbot trên các kênh bán của bạn theo kịch bản bán hàng bạn đưa ra nhằm tối ưu việc chăm sóc khách hàng và chốt đơn hàng.

1. Cài đặt ứng dụng Botbanhang

Để sử dụng được ứng dụng Botbanhang bạn cần vào mục "Ứng dụng" chọn cài đặt app "Botbanhang" theo hướng dẫn tại đây
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!