Để đối soát thanh toán với hãng vận chuyển bạn cần cài đặt ứng dụng "Payment Reconciliation" và xem hướng dẫn cách quản lý đối soát thanh toán đối với các hãng vận chuyển trên Omisell theo hướng dẫn tại bài viết Đối Soát Thanh Toán Với Hãng Vận Chuyển

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!