Việc thiết lập thời gian vận hành đồng nghĩa với việc tạo shipment tự động. Hệ thống sẽ tự đồng bộ đơn hàng và thời gian xử lý đơn hàng theo tùy chỉnh của người bán.

Để thiết lập thời gian vận hành trên Omisell, hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào phần "Kết nối Shop" -> Click vào dấu ba chấm tương ứng với shop mà bạn muốn cài đặt thời gian như hình dưới đây:Bước 2: Tùy chỉnh thời gian vận hành
- Lựa chọn múi giờ
- Cấu hình thời điểm đồng bộ đơn hàng
Bạn được thêm tối đa 4 khung giờ đồng bộ đơn khác nhau. Hệ thống Omisell sẽ đồng bộ mỗi 8 giờ kể từ thời điểm đồng bộ cuối cùng nếu bạn không cấu hình.
- Thời gian xử lý đơn hàng
Thiết lập thời gian làm việc cho hoàn tất đơn hàngSau khi thiết lập thời gian, ấn Lưu để hoàn tất!
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!