Vào mục “Kho sản phẩm”, bấm vào “Thêm sản phẩm” >> “Đồng bộ từ shop”Trong cửa sổ mới mở:Chọn tên shop muốn đồng bộ sản phẩm xuống Omisell

Chọn hình thức nhập sản phẩm:

- Chỉ đồng bộ sản phẩm từ Shop: Đồng bộ sản phẩm từ Shop, không tạo mới SKU và tồn kho
- Đồng bộ sản phẩm từ Shop và tạo sản phẩm vào tồn kho: Đồng bộ sản phẩm từ Shop đồng thời tạo mới sản phẩm vào trong tồn kho. Vui lòng truy cập vào Tất cả sản phẩm để xem các sản phẩm đã đồng bộ.
- Đồng bộ sản phẩm từ Shop và cập nhật/tạo mới thông tin sản phẩm theo SKU: Đồng bộ sản phẩm từ shop đồng thời cập nhật các sản phẩm đã có sẵn trong tồn kho hoặc tạo mới các sản phẩm chưa có trong tồn kho. Nếu bạn chưa có sản phẩm nào trong tồn kho, lựa chọn này sẽ không hiện bất kỳ sản phẩm nào trong trang Tất cả sản phẩm. Thông tin được phép cập nhật bao gồm: hình ảnh, mô tả, kích thước, cân nặng.

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!