Vào mục “Kho sản phẩm”, bấm vào “Thêm sản phẩm” >> “Đồng bộ từ shop”Trong cửa sổ mới mở:Chọn tên shop muốn đồng bộ sản phẩm xuống Omisell

Chọn hình thức nhập sản phẩm:

- Chỉ đồng bộ sản phẩm từ Shop: Nếu chọn mục này, sản phẩm sẽ được cập nhật tại mục "Sản phẩm đang bán" >> "Chưa được liên kết"

- Đồng bộ sản phẩm từ Shop và tạo sản phẩm vào tồn kho: Nếu chọn mục này, sản phẩm sẽ được đồng bộ cả về tồn kho và danh sách sản phẩm đang bán. Danh sách sản phẩm sẽ cập nhật trong cả mục "Kho sản phẩm" và "Sản phẩm đang bán">>"Đã liên kết"
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!