Bạn có thể dễ dàng cập nhật giá sản phẩm trên Omisell bằng cách click vào chi tiết sản phẩm >> Thông tin >> Tại mục Giá bán: chỉnh sửa giá bán của sản phẩm.

Ngoài ra, Omisell còn có tính năng chỉnh sửa giá bán riêng cho từng kênh bán và cách chỉnh sửa giá bán cho nhiều sản phẩm bằng file excel.

Xem chi tiết hướng dẫn chỉnh sửa giá bán riêng cho từng kênh bán tại đây
Xem chi tiết hướng dẫn chỉnh sửa giá cho nhiều sản phẩm bằng excel tại đây
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!