Sau khi đơn hàng được tạo, bạn cần tạo vận đơn để điều phối đơn vị vận chuyển qua lấy hàng. Bạn có thể tạo vận đơn theo từng đơn hoặc chọn hàng loạt đơn để tạo đồng thời.


1. Tạo vận đơn cho 1 đơn hàng
Để tạo vận đơn cho 1 đơn hàng, hãy bấm vào nút "Tạo vận đơn" ngay trong mã đơn hàng đó để tạo vận đơn.Trong màn hình mới hiển thị, lựa chọn địa chỉ lấy hàng, đơn vị vận chuyển và thông tin về kích thước, trọng lượng đóng gói của đơn hàng sau đó bấm "Tạo vận đơn" để hoàn thành.2. Tạo vận đơn hàng loạt

Bấm tích chọn các đơn hàng đang trong trạng thái "Đã duyệt" mà cần tạo vận đơn. Sau đó click Hành động chọn mục "Tạo tất cả các đơn hàng" để tạo vận đơn hàng loạt cho các đơn hàng đó

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!