Vào mục “Sản phẩm đang bán”, bạn sẽ thấy giao diện như hình thể hiện danh sách các sản phẩm cùng những thông tin liên quan như tồn kho, trạng thái đồng bộ liên kết kho (đã liên kết hay chưa liên kết với hệ thống Omisell),...Để quản lý được tồn kho sản phẩm đang đăng bán trên đa kênh bán qua hệ thống Omisell bạn cần phải liên kết sản phẩm đang đăng bán với sản phẩm trong kho hàng đang liệt kê trên hệ thống Omisell. Để liên kết sản phẩm đang đăng bán vào danh sách sản phẩm tồn kho bạn cần làm theo các bước dưới đây:

B1: Trong mục "Sản phẩm đăng bán" và mục "Chưa được liên kết"
B2: Tại dòng sản phẩm đang đăng bán muốn liên kết tồn kho trên hệ thống Omisell, bấn dấu cộng ở cuối dòng để tạo mới sản phẩm này vào tồn kho (Chỉ áp dụng với sản phẩm đăng bán chưa có trong danh sách sản phẩm tại kho trên hệ thống)Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!