Trong ứng dụng "Return Handling", các đơn hàng hoàn sẽ được cập nhật tại giao diện ứng dụng.Để đối soát đơn hàng hoàn bạn có thể làm theo các cách dưới đây

1. Duyệt đối soát đơn chuyển hoàn lẻ:
Tại đơn hàng muốn duyệt đối soát, tắt đối soát tại cột "Thao tác" >>> sau đó bật lại >> Trạng thái đơn hàng được chọn sẽ được chuyển sang "Đã đối soát"

Tắt đối soát tại cột "Thao tác"


Bật lại đối soát tại cột "Thao tác"


2. Duyệt đối soát đơn chuyển hoàn hàng loạt:
Cách 1:
Tích chọn các đơn hàng bạn muốn duyệt trong danh sách >> Sau đó chọn "Hành động" >> "Đối soát hàng loạt"Cách 2
Ngoài cách làm trên, bạn còn có thể duyệt đơn đối soát hàng loạt bằng cách nhập file excel. Để làm duyệt đối soát bằng cách nhập file excel hãy thực hiện theo các bước dưới đây:
B1: Trong giao diện ứng dụng, chọn "Đối soát bằng file excel"
B2: Nhập file excel đối soát theo mẫuCách nhập:
Cột "#": Số thứ tự của các đơn hàng
Cột "Mã đơn hàng": Điền mã đơn hàng chuyển hoàn trong danh sách các đơn cần duyệt đối soát
Cột "Mã vận đơn": Điền mã vận đơn của đơn hàng chuyển hoàn cần duyệt đối soát

B3: Sau khi nhập file excel theo mẫu, giao diện sẽ đổi sang cửa sổ mới để chọn khớp dữ liệu của các cột trong file excelB4: Sau khi khớp cột dữ liệu xong, chọn "Tìm kiếm đơn hàng". Hệ thống sẽ lọc trong danh sách các đơn hàng chuyển hoàn những đơn có trong file excel raB5: Chọn nút "Đối soát" để duyệt đối soát các đơn chuyển hoàn trong danh sách excel được tìm thấy. Màn hình sẽ chuyển về giao diện chính với các đơn hàng trong danh sách excel khớp với hệ thống được đổi qua trạng thái "Đã đối soát". Các đơn hàng trong file excel nhưng không có trong hệ thống sẽ được cập nhật trong mục "Sai trạng thái" để bạn tiện tra cứuTrường hợp trong file excel đối soát chuyển hoàn không có đơn hàng nào khớp với danh sách trên hệ thống Omisell:
- Nếu sau đó bạn chọn "Đóng" >> Hệ thống sẽ không lưu dữ liệu các vận đơn đó lại.
- Nếu bạn chọn "Đối soát" >> Danh sách các vận đơn trong file excel được duyệt đối soát đơn chuyển hoàn không khớp trên hệ thống Omisell sẽ được đẩy vào mục "Sai trạng thái" như hình minh họa phía trên.

Cách xử lý với các đơn không được duyệt đối soát
Với một số đơn hàng chuyển hoàn chờ đối soát mà chưa đạt yêu cầu, bạn có thể bỏ việc đối soát để note lại các đơn cần xử lý và trao đổi thêm bằng 2 cách dưới đây:

Ngưng duyệt đối soát chuyển hoàn với đơn lẻ:

Tại đơn hàng muốn duyệt đối soát, tắt đối soát tại cột "Thao tác" >>> Đơn hàng sẽ ở trạng thái "Chờ đối soát" để bạn có thời gian xác minh lại thông tin với các bên. Khi muốn duyệt đối soát thanh toán với đơn hàng này, tại cột "Thao tác" và bật lại >>> Trạng thái đơn sẽ đổi thành "Đã đối soát".

Ngưng duyệt đối soát chuyển hoàn hàng loạt:

Tích chọn các đơn hàng bạn muốn duyệt trong danh sách >> Sau đó chọn "Hành động" >> Chọn "Bỏ đối soát hàng loạt" >> Các đơn hàng được chọn sẽ ở trạng thái "Chờ đối soát" và bị tắt thao tác đối soát.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!