Trong ứng dụng "Return Handling", trong mục "Đơn hàng giao thất bại", bạn sẽ thấy danh sách các đơn hàng chưa giao.
Chọn đơn hàng giao thất bại cần cập nhật trạng thái, bấm chọn vào biểu tượng điện thoại hoặc mã vận đơn .Trong cửa sổ mới mở, thay đổi trạng thái của đơn giao thất bại, thêm ghi chú cho đơn hàng (nếu cần) và chọn Xác nhận để lưu lại thay đổiNếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!