Trên hệ thống Omisell, người bán có thể thực hiện các tính năng xử lý đơn hàng như: Duyệt đơn hàng, tạo vận đơn cho bên đơn vị vận chuyển, thay đổi địa điểm kho lấy hàng, cập nhật thông tin sản phẩm/ thay đổi sản phẩm trong đơn hàng, cập nhật trạng thái thanh toán, hủy đơn hàng và tạo đơn hàng mới từ đơn hàng hủy.

Để xem hướng dẫn chi tiết về các tính năng xử lý đơn hàng, bạn xem trong bài viết Chi tiết và cách xử lý cập nhật đơn hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!