Omisell sẽ đồng bộ mỗi 4 giờ kể từ thời điểm đồng bộ cuối cùng nếu bạn không thiết lập thời gian vận hành đồng bộ đơn hàng.

Đối với đơn hàng từ kênh bán lẻ và mạng xã hội sẽ cần cập nhật thủ công theo hướng dẫn Đồng bộ đơn hàng từ Google Sheet hoặc tạo đơn qua ứng dụng quản lý bán hàng như botbanhang, botlive (đối với bán hàng trên mạng xã hội facebook) rồi kết nối với Omisell để đồng bộ đơn hàng về.

Xem thêm:
Cách sử dụng Botbanhang trên Omisell
Cách sử dụng Botlive đồng bộ đơn hàng tự động từ livestream
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!