Để hỗ trợ người bán hàng đa kênh quản lý tài chính tại cửa hàng bán lẻ, Omisell có ứng dụng Sổ quỹ để cập nhật tình hình thu chi tại cửa hàng bán lẻ giúp việc quản lý, giám sát được dễ dàng hơn.

Để cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ quỹ bạn xem chi tiết trong bài viết Ứng dụng sổ quỹ

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!