Omisell có 2 tính năng hỗ trợ việc đối soát của người bán hàng đa kênh đó là: tính năng đối soát thanh toán với các sàn TMĐT và tính năng đối soát thanh toán với hãng vận chuyển.

Xem hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và sử dụng 2 tính năng này tại bài viết:
>>> Đối soát thanh toán với hãng vận chuyển
>>> Cách đối soát thanh toán với các sàn TMĐT

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!