Omisell có 2 tính năng hỗ trợ việc lên kế hoạch dự trù nhập hàng tồn kho, đó là tính năng tồn kho đệm và tính năng tồn kho bổ sung.

Tồn kho đệm là lượng hàng không nằm trong kế hoạch tiêu thụ ban đầu, nhưng được dự trữ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Đây cũng có thể được coi là số lượng hàng nhỏ nhất bạn muốn giữ trong kho. Ví dụ bạn đã bán hết hàng mà chưa kịp bổ sung hàng hóa thì số lượng tồn kho đệm này sẽ được sử dụng như một phần hàng hóa dự trữ.
Tồn kho bổ sung là số lượng hàng đang chuẩn bị nhập kho hoặc có khả năng bổ sung kịp tiến độ bán hàng (ví dụ trong đợt sale, khuyến mại,...). Các sản phẩm sẽ chỉ ngừng bán khi vượt quá số lượng tồn kho bổ sung.

Bạn có thể xem cách cài đặt và sử dụng tính năng này trong bài viết Cách Sử Dụng Omisell Để Quản Lý Tồn Kho Đa Kênh Hiệu Quả tại mục Tồn kho đệmTồn kho bổ sung.

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!