Hiện tại Omisell chỉ hỗ trợ xử lý đơn hàng sản phẩm số khi đăng bán trên sàn Shopee đồng bộ về Omisell. Bạn có thể xem các lưu ý về việc bán sản phẩm số trên sàn Shopee để có thể đồng bộ đơn hàng về Omisell xử lý tại bài viết Cách xử lý đơn hàng sản phẩm số trên Omisell

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!