Omisell có tính năng tồn kho nâng cao và tồn kho đệm để giúp người bán phân bổ tồn kho cho từng kênh bán một cách linh hoạt. Xem hướng dẫn chi tiết cách phân bổ tồn kho cho từng kênh bán tại bài viết Giới hạn sản phẩm bán theo từng kênh cho các chương trình khuyến mại

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!