Omisell có thể kết nối với nhiều phần mềm quản lý bán hàng khác để hoàn thiện thông tin về đơn hàng đồng bộ về hệ thống hơn như Nhanh.vn, KiotViet, botbanhang, Botlive, POS...

Xem chi tiết cách cài đặt và sử dụng các phần mềm trên để hỗ trợ việc quản lý bán hàng đa kênh trên Omisell tại:
>>> Ứng dụng NhanhSync
>>> Tips: Hướng Dẫn Bán Hàng Đa Kênh Kết Hợp Giữa KiotViet Và Omisell
>>> Ứng dụng botbanhang trong Omisell
>>> Hướng dẫn kết nối Botlive và Omisell – Đồng bộ đơn hàng tự động từ livestream
>>> Cách sử dụng ứng dụng POS trong Omisell

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!