Danh sách các sản phẩm cần lấy trong kho dựa trên các đơn hàng phát sinh trên Omisell gọi là Bảng kê đóng gói. Xem hướng dẫn chi tiết về cách tạo và sử dụng bảng kê đóng gói trên Omisell tại bài viết Cách Tạo Bảng Kê Đóng Gói Trong Hệ Thống Omisell

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!