Người dùng Omisell cần cài đặt ứng dụng Hoàn trả để quản lý đơn hàng giao thất bại. Cụ thể cách quản lý đơn hàng thất bại trên Omisell bạn xem trong bài viết Hướng dẫn quản lý, chăm sóc đơn hàng giao thất bại bởi hãng vận chuyển trên Omisell

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!