Trong quá trình kinh doanh, bạn muốn ngừng bán một sản phẩm và đồng bộ việc này lên kênh bán. Omisell cung cấp cho bạn hai cách thực hiện:
1. Ngừng bán sản phẩm trên một kênh
Bạn vào phần "Sản phẩm đang bán", tìm sản phẩm muốn ngừng bán rồi chọn nút 3 chấm => "ngưng bán"2. Ngừng bán sản phẩm trên toàn bộ kênh bán
Bạn có thể vào mục "Kho sản phẩm" => "Tất cả sản phẩm" => Tắt nút hoạt động màu xanh tại cột "Hoạt động" của sản phẩm. Như vậy, tất cả kênh bán sẽ ngưng bán sản phẩm ngay khi bạn thực hiện.Sản phẩm ngưng bán sẽ được hiển thị tại bảng "Ngừng kinh doanh"Lưu ý: Bạn cần tìm hiểu chính sách ngưng bán sản phẩm trên sàn vì việc ngưng bán sẽ ảnh hưởng đến các deal đang chạy và có thể vi phạm chính sách của sàn.

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!