Đối với người dùng đang sử dụng Boxme, việc đang có sẵn hàng sẽ có lợi rất nhiều nếu bạn tích hợp với Omisell trong quy trình xử lý kho hàng.

Để đồng bộ sản phẩm từ Boxme sang Omisell, bạn làm theo hướng dẫn trong bài viết Hướng dẫn đồng bộ sản phẩm từ Boxme sang Omisell

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!