Để quản lý sản phẩm nhập vào kho trên Omisell bạn có thể cập nhật thông tin mua hàng từ nhà cung cấp và tình trạng mua hàng đó để tiện tra cứu. Để cập nhật thông tin mua hàng và tình trạng mua hàng từ nhà cung cấp trên Omisell bạn xem hướng dẫn chi tiết trong bài viết Tạo đơn mua hàng và cập nhật tình trạng mua hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!