Để quản lý được danh sách tồn kho các sản phẩm đang đăng bán trên đa kênh bán qua hệ thống Omisell bạn cần phải liên kết sản phẩm đang đăng bán với sản phẩm trong kho hàng đang liệt kê trên hệ thống Omisell. Bạn có thể xem chi tiết hướng dẫn cách quản lý sản phẩm trên Omisell tại đây: https://omisell.com/vi-vn/blog/quan-ly-san-pham/

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!