Việc quản lý danh sách nhà cung cấp sẽ giúp bạn quản lý được nguồn hàng và đầu vào sản phẩm của kho hàng của mình. Thông tin này sẽ được update trong đơn nhập hàng vào kho giúp bạn kiểm soát đầu vào hàng hóa của mình một cách rõ ràng hơn. Để xem cách thêm và quản lý danh sách các nhà cung cấp trong hệ thống Omisell bạn xem hướng dẫn cụ thể tại bài viết Quản lý nhà cung cấp

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!