Để tạo được vận đơn sang các đơn vị vận chuyển khác từ Omisell, bạn cần cài đặt cấu hình vận chuyển để liên kết các tài khoản trên các bên vận chuyển của cửa hàng về Omisell.

Sau khi đã liên kết các đơn vị vận chuyển cần thiết, bạn có thể tạo vận đơn trong mục Đơn hàng theo Hướng dẫn cách tạo vận đơn trên Omisell

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!