Việc đối soát thanh toán với các sàn TMĐT bạn thực hiện tương tự như việc đối soát thanh toán với các hãng vận chuyển thông qua ứng dụng "Payment Reconciliation". Chi tiết cách xem và cập nhật trạng thái đối soát đơn hàng với các sàn TMĐT trên Omisell bạn xem tại bài viết Cách đối soát thanh toán với các sàn TMĐT

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!