Trong Omisell, bạn có 2 loại hành động ngừng bán sản phẩm là: Ngừng bán sản phẩm trên một kênh bán và ngừng bán toàn bộ sản phẩm trên một kênh bán. Để xem cách thực hiện ngừng bán sản phẩm, bạn xem hướng dẫn chi tiết trong bài viết Ngừng bán một sản phẩm

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!