Để đồng bộ đơn hàng từ các kênh bán sàn TMĐT và các nền tảng mua sắm khác (Shopify, Haravan, Woocommerce,...) trước tiên bạn cần kết nối kênh bán đó với hệ thống Omisell theo hướng dẫn kết nối trong bài viết Cách kêt nối các kênh bán trên Omisell

Sau khi đã kết nối kênh bán cần đồng bộ đơn hàng về Omisell, bạn làm theo hướng dẫn Đồng bộ đơn hàng từ Sàn TMDT và Nền tảng mua sắm để có thể cập nhật thông tin các đơn hàng trên kênh bán về hệ thống Omisell để xử lý tập trung.

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!