Cập nhật điều chỉnh tồn kho là bước quan trọng giúp bạn quản lý hàng hóa trong kho hàng của mình. Bước này áp dụng cho các sản phẩm đã được thêm và liên kết tồn kho trên hệ thống Omisell. Bước cập nhật tồn kho này sẽ giúp Omisell thống kê các tồn kho sản phẩm tại từng kho hàng giúp bạn quản lý kho hàng dễ dàng hơn để có thể có các cách điều chỉnh tồn kho phù hợp với mô hình bán hàng của mình.

Để biết làm cách nào để cập nhật tồn kho trên Omisell bạn vui lòng xem hướng dẫn Điều chỉnh tồn kho

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!