Để chỉnh sửa thông tin sản phẩm của một sản phẩm trong hệ thống Omisell, bạn chỉ cần vào mục Kho sản phẩm>> Tất cả sản phẩm>> Click chọn vào tên sản phẩm cần chỉnh sửa thông tin >> Tại trang chi tiết sản phẩm cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa >>**Cập nhật**

Trong trường hợp muốn chỉnh sửa nhiều sản phẩm một lúc bạn có thể sử dụng cách chỉnh sửa sản phẩm hàng loạt theo hướng dẫn Sửa thông tin sản phẩm hàng loạt (Excel)

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!