Đối với người dùng đang sử dụng Boxme, việc đang có sẵn hàng và quy trình xử lý kho hàng sẽ có lợi rất nhiều nếu bạn tích hợp với Omisell.
Khi có đơn ở các kênh bán, bạn sẽ không cần phải kiểm tra và đồng bộ thủ công nữa, hệ thống sẽ tự động quét các đơn hàng theo thời gian bạn cài đặt. Ví dụ như bạn chọn sau mỗi tiếng sẽ tự đẩy đơn về 1 lần, hoặc sau mỗi 30 phút, thì với từng đó đơn trong ngày sale, Omisell đồng bộ hàng loạt về hệ thống. Điều này có nghĩa là, Boxme sẽ giúp bạn thay hoàn toàn các khâu hậu cần như lấy hàng, đóng hàng, dán nhãn, gửi cho hãng vận chuyển, kiểm tra số tồn, cập nhật số tồn.

Để kết nối ứng dụng Boxme, bạn truy cập vào mục "Ứng dụng". Chọn ứng dụng Boxme và chọn Cài đặt.
Bước tiếp theo, bạn điền thêm các thông tin yêu cầu để hoàn tất bước kết nối.- Bạn muốn tự động đồng bộ tất cả sản phẩm từ Boxme sang Omisell?
Mục đích giúp bạn lấy tất cả thông tin tồn kho sản phẩm đang đăng bán ở Boxme, và từ đó bạn đăng bán lên các kênh bán khác mà không tốn nhiều kênh đăng sản phẩm, cập nhật tồn kho...
- Bạn muốn tự động đồng bộ địa chỉ kho hàng từ Boxme hay tự thực hiện việc này?
Việc này giúp bạn không cần phải thêm địa chỉ lấy hàng đã có sẵn khi cấu hình trên Boxme nữa. Omisell sẽ lấy thông tin kho Boxme là kho đang lưu trữ các sản phẩm của bạn.

Sau khi kết nối, tại đây ứng dụng Boxme sẽ hiển thị cho bạn lịch sử đồng bộ tồn kho và lịch sử đồng bộ sản phẩm
Bạn có thể chọn đồng bộ sản phẩm từ Boxme sang Omisell, hoặc sản phẩm từ Omisell sang Boxme.Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!