Kết nối kênh bán là cách bạn đồng bộ thông tin về sản phẩm, giá bán, đơn hàng từ các kênh bán hiện tại về hệ thống Omisell để có thể xử lý đơn hàng tập trung trên 1 hệ thống duy nhất. Đây là bước đầu tiên cần làm khi sử dụng hệ thống Omisell, giúp bạn quản lý bán hàng đa kênh hiệu quả hơn.
Xem chi tiết về cách kết nối kênh bạn tại bài viết: Cách Kêt Nối Các Kênh Bán Trên Omisell
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!