Omisell hỗ trợ kết nối nhiều kênh bán, mỗi một kênh bán lại có một vài bước thực hiện kết nối khác nhau. Để xem chi tiết về cách kết nối từng kênh bán trên Omisell bạn hãy xem trong bài viết Cách Kêt Nối Các Kênh Bán Trên Omisell để biết được cách kết nối kênh bán của mình.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!