- Tồn kho đệm là lượng hàng không nằm trong kế hoạch tiêu thụ ban đầu, nhưng được dự trữ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Đây cũng có thể được coi là số lượng hàng nhỏ nhất bạn muốn giữ trong kho. Ví dụ bạn đã bán hết hàng mà chưa kịp bổ sung hàng hóa thì số lượng tồn kho đệm này sẽ được sử dụng như một phần hàng hóa dự trữ.
- Tồn kho bổ sung là số lượng hàng đang chuẩn bị nhập kho hoặc có khả năng bổ sung kịp tiến độ bán hàng (ví dụ trong đợt sale, khuyến mại,...). Các sản phẩm sẽ chỉ ngừng bán khi vượt quá số lượng tồn kho bổ sung.

Thêm tồn kho đệm

Việc thêm tồn kho đệm tức là bạn sẽ lấy một phần hàng trong tồn kho thực tế để dự trữ trong trường hợp khẩn cấp. Sau khi thêm tồn kho đệm thì số lượng hàng khả dụng trong kho sẽ giảm đi so với tồn kho thực tế ban đầu.

Để thêm tồn kho đệm, hãy làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào Kho sản phẩm -> Tất cả sản phẩm -> Xem nhanh (biểu tượng con mắt ở bên phải màn hình)Bước 2: Cập nhật tồn kho

Cập nhật số lượng tồn kho đệm (nhỏ hơn số lượng tồn kho thực tế) -> Lưu thay đổi

Vậy là đã hoàn thành thêm Tồn kho đệm. Khi bạn đã bán hết hàng trong kho và chưa kịp bổ sung hàng hóa thì có thể thực hiện theo các bước trên và chỉnh sửa lại Tồn kho đệm = 0, lúc này bạn đã có thể sử dụng số lượng hàng dự trữ này.Thêm Tồn kho bổ sung

Đối với một sản phẩm bạn đang chuẩn bị nhập kho hoặc có khả năng bổ sung kịp tiến độ bán hàng, bạn hãy thêm ở phần Tồn kho bổ sung này.

Bước 1: Truy cập Sản phẩm đang bán -> Action -> Lựa chọn dấu ba chấm -> Tùy chỉnh tồn khoBước 2: Thêm số lượng sản phẩm đang chuẩn bị nhập kho, tích vào phần "Tiếp tục bán khi hết hàng" nếu bạn muốn tiếp tục bán sản phẩm này khi đang chờ hàng hóa nhập kho.Vậy là đã hoàn thành việc thêm tồn kho bổ sung!Các sản phẩm sẽ chỉ ngừng bán khi vượt quá số lượng tồn kho bổ sung. Nếu bạn không kích hoạt cấu hình Tiếp tục bán khi hết hàng, sản phẩm sẽ ngừng bán ngay khi hết hàng thực tế trong kho.

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!