Kết nối Omisell với các kênh bán để giúp bạn dễ dàng quản lý bán hàng đa kênh. Omisell cho phép bạn kết nối với nhiều kênh bán, vì vậy bạn có thể quản lý tất cả cửa hàng chỉ trên một nền tảng duy nhất.

Đây là hướng dẫn giúp bạn có thể kết nối Omisell với cửa hàng Lazada của mình:Bước 1: Sau khi đăng nhập, chọn “Kết nối Shop” từ menu bên trái

Bước 2: Chọn Thị trường SEA

Bước 3: Điền các thông tin cần thiết về cửa hàng Lazada của bạn

Bước 4: Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào “Kết nối”. Bạn sẽ được chuyển đến trang đăng nhập của Lazada. Vui lòng đăng nhập và nhấp vào “Đồng ý” để kết nối cửa hàng. Khi quá trình hoàn tất, bạn có thể thấy cửa hàng của mình trong danh sách bên dưới.

Sau khi kết nối xong, bạn cần liên kết địa chỉ lấy hàng và chọn để đồng bộ hóa tồn kho và đơn hàng, đồng thời tự động cập nhật trạng thái đơn hàng trên các cửa hàng mới kết nối trên Omisell.

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!