Đổi trả hiện nay là chính sách không thể thiếu đối với hầu hết các nhãn hàng hay doanh nghiệp TMDT. Tuy nhiên làm sao để kiểm soát hàng đổi trả, ghi nhận giảm trừ doanh thu trên hệ thống để đảm bảo quản trị của doanh nghiệp thì không phải dễ dàng.

Khi bạn sử dụng Omisell, chúng tôi cung cấp cho các bạn hệ thống để quản trị các yêu cầu đổi trả từ phía khách hàng.
Đối với đơn hàng sàn TMDT, chúng tôi tự đồng bộ các yêu cầu đổi trả hàng từ hệ thống sàn về Omisell.
Đối với các đơn hàng hoàn trả trên website, bạn có thể tạo yêu cầu hoàn trả trên hệ thống Omisell
Đối với các khách hàng đang sử dụng kho hàng bên thứ 3 như Boxme. Việc tạo yêu cầu hoàn trả trên hệ thống sẽ giúp bạn liên kết với đơn hoàn trả trên hệ thống Boxme, từ đó là cơ sở theo dõi tình trạng đơn hàng và doanh thu giảm trừ tương ứng.
Đối với khách hàng đang sử dụng phần mềm quản lý bán hàng như Kiotviet, Nhanh... thì hệ thống Omisell sẽ đồng bộ các yêu cầu hoàn trả này về hệ thống Kiotviet, Nhanh tương ứng để bạn thực hiện các yêu cầu nhập kho với hàng hoàn trả, ghi nhận tồn kho đúng so với thực tế.

Để xem hướng dẫn cách đồng bộ đơn hàng hoàn trả từ sàn TMĐT và cách tạo yêu cầu hoàn trả trên hệ thống Omisell bạn xem tại bài viết Đổi trả hàng hóa & những điều cần lưu ý

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!