Để đồng bộ tồn kho sản phẩm trên các kênh bán để quản lý dễ dàng trên Omisell bạn cần làm các bước sau:

B1: Vào mục "Kết nối shop"
B2: Trong danh sách các shop đã kết nối, bật đồng bộ tồn kho ở các shop lên. Sau khi thực hiện bước này, hệ thống sẽ đồng bộ ngầm thông tin về tồn kho của các sản phẩm đã được đăng bán và liên kết kho thành công lên các shopB3: Để chỉnh sửa tồn kho bạn làm theo hướng dẫn điều chỉnh tồn kho để cập nhập kho lên các shop theo số liệu thực tế
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!