Với các đơn hàng từ sàn TMDT, bạn có thể đồng bộ tất cả về hệ thống Omisell.


Vào mục “Đơn hàng”, chọn "Thêm đơn hàng" >> “Đồng bộ đơn hàng”Chọn shop từ sản TMĐT hoặc nền tảng mua sắm bạn muốn đồng bộ đơn hàng. Sau đó chọn "đồng bộ đơn hàng"Để theo dõi quá trình đồng bộ đơn hàng, bạn có thể xem trạng thái đồng bộ ở 2 ô màu vàng và xanh phía trên.

Dưới mục trạng thái đồng bộ là danh sách các đơn hàng từ các cửa hàng đã được đồng bộ.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!