Với đơn hàng từ Shop mạng xã hội và shop Bán lẻ truyền thống, do đặc thù 2 hình thức này không hỗ trợ tự động lưu trữ thông tin đơn hàng mà cần nhập thông tin thủ công do đó bạn cần nhập thông tin đơn hàng lên Google Sheets và tiến hành đồng bộ đơn theo hình thức này.Xem hướng dẫn chi tiết cách đồng bộ tại đây
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!