Với đơn hàng từ Shop mạng xã hội và shop Bán lẻ truyền thống, do đặc thù 2 hình thức này không hỗ trợ tự động lưu trữ thông tin đơn hàng mà cần nhập thông tin thủ công do đó bạn cần nhập thông tin đơn hàng thủ công lên Google Sheets và tiến hành đồng bộ đơn theo hình thức này. Việc đồng bộ đơn hàng từ Mạng xã hội và Bán lẻ chỉ nhằm giúp bạn có thể quản lý tốt hơn việc bán hàng một cách tổng thể hơn. Trên kênh bán hàng này, mọi hoạt động đồng bộ đơn, tạo đơn hàng, vận đơn,.. đều cần cập nhật thủ công. Để tạo vận đơn tự động, bạn cần phải cài đặt điều kiện ưu tiên vận chuyển để đơn hàng từ kênh bán này được tự động tạo vận đơn.Xem hướng dẫn chi tiết cách đồng bộ tại đây

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!