Đăng bán sản phẩm trên Omisell nhằm thông báo cho hệ thống biết các sản phẩm bạn đang bán tại từng kênh bán để khi có đơn hàng đẩy về, hệ thống có thể dựa vào đó để cập nhật tồn kho sản phẩm, giúp bạn quản lý kho hàng được tốt hơn.

Omisell có 2 cách đăng bán sản phẩm:
Đăng bán sản phẩm từ danh sách sản phẩm trong kho lên các kênh bán
Liên kết các sản phẩm đang bán trên sàn với sản phẩm trong danh sách kho Omisell

Để biết chi tiết cách đăng bán sản phẩm tại bài viết: Đăng bán sản phẩm
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!