Đăng bán sản phẩm trên Omisell nhằm thông báo cho hệ thống biết các sản phẩm bạn đang bán tại từng kênh bán để khi có đơn hàng đẩy về, hệ thống có thể dựa vào đó để cập nhật tồn kho sản phẩm, giúp bạn quản lý kho hàng được tốt hơn.

Omisell có 2 cách đăng bán sản phẩm:
Đăng bán sản phẩm từ danh sách sản phẩm trong kho lên các kênh bán
Liên kết các sản phẩm đang bán trên sàn với sản phẩm trong danh sách kho Omisell

Để biết chi tiết cách đăng bán sản phẩm tại bài viết: Đăng bán sản phẩm

Ngoài ra để tiết kiệm thời gian đăng bán sản phẩm cho người dùng, Omisell có chức năng đăng bán nhiều sản phẩm một lúc lên Omisell. Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết trong bài viết Cách đăng bán nhiều sản phẩm lên kênh bán

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!