Sau khi thêm sản phẩm, nếu bạn muốn đăng bán sp đó lên các kênh bán việc trước tiên bạn hãy chọn sản phẩm mà bạn muốn đưa lên kênh bán.


Sau khi sản phẩm đã được thêm vào kho. Vào mục "Kho sản phẩm" chọn "Tất cả sản phẩm"Trong danh mục sản phẩm, chọn “Liên kết sản phẩm" tại cột Shop của sản phẩm bạn muốn đăng bán.Màn hình hiển thị 2 lựa chọn, để đưa sản phẩm trong kho lên shop online mà bạn muốn chọn "Đăng bán lên shop". Sau khi bấm vào mục này, bạn chọn loại shop mình muốn đưa sản phẩm lên. Màn hình sẽ hiển thị mục điền thông tin. Bạn điền thông tin sản phẩm, thêm hình ảnh, kích thước, cân nặng và giá bán cho từng mã sản phẩm (Lưu ý thông tin khi đưa lên phải tuân theo quy định của từng kênh bán về số lượng chữ trong mục thông tin sản phẩm, kích thước hình ảnh). Cuối cùng chọn "Đăng bán lên shop" để hoàn tất. Khi thấy cột “Shop” ở cột bên phải sản phẩm có hiện logo của sàn bán bạn lựa chọn có nghĩa là việc đăng bán sản phẩm đã thành công.

Để đăng bán sản phẩm trên nhiều kênh bán khác, click vào biểu tượng máy bay (Publish) ở cuối dòng sau đó chọn kênh bán và điền thông tin như bước đăng bán phía trên.Để liên kết cập nhập đồng bộ kho hàng của sản phẩm trên các shop online chọn "Liên kết sản phẩm". Lựa chọn này áp dụng cho các sản phẩm đã được đồng bộ từ các shop online về Omisell nhưng chưa được liên kết, đồng bộ thông tin về kho hàng.Trong khung tìm kiếm, vui lòng điền ít nhất 4 ký tự trong mã SKU của sản phẩm mà bạn muốn đồng bộ tồn kho vào. Bước này giúp bạn đồng bộ kho hàng của sản phẩm trên các kênh bán khác nhau. Một sản phẩm trong kho hàng của bạn có thể đang được bán trên nhiều kênh bán và nhiều loại shop khác nhau do đó bạn cần liên kết hết các sản phẩm đang bán tại các kênh đó với sản phẩm trong kho để có thể quản lý tồn kho được dễ dàng.

Lưu ý: Với sản phẩm có nhiều mẫu mã bạn điền mã SKU của từng mẫu mã một để liên kết. Với sản phẩm chỉ có một mẫu mã thì điền mã SKU như bình thườngVí dụ về việc một mã SKU được đăng bán nhiều kênh cần được liên kết đồng bộ kho hàng:

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!