In logo thương hiệu lên nhãn vận chuyển để dán vào gói hàng là một cách giúp thương hiệu tạo ấn tượng chuyên nghiệp đối với khách hàng. Trên hệ thống Omisell, người dùng có thể thêm logo thương hiệu/ cửa hàng của mình vào nhãn vận chuyển một cách dễ dàng theo Hướng dẫn thay đổi nhãn vận chuyển theo thương hiệu

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!