Việc thiết lập thời gian vận hành đồng nghĩa với việc tạo shipment tự động. Hệ thống sẽ tự đồng bộ đơn hàng từ các kênh bán và thời gian xử lý đơn hàng sẽ được thực hiện theo tùy chỉnh của người bán. Để tránh trường hợp đơn hàng được xử lý ngoài giờ làm việc (vận đơn chuyển sang bên đơn vị vận chuyển có người qua lấy hàng nhưng không có nhân viên đóng gói và giao nhận) bạn có thể cài đặt thời gian vận hành đồng bộ đơn hàng theo hướng dẫn Thiết lập thời gian vận hành đồng bộ đơn hàng

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!