Hiện Omisell hỗ trợ 2 cách thêm sản phẩm vào hệ thống:
Thêm sản phẩm thủ công
Thêm sản phẩm hàng loạt bằng file excel
Thêm sản phẩm bằng cách đồng bộ xuống từ Shop online
Bạn có thể xem cách thức thêm sản phẩm vào Omisell trong bài viết Đồng Bộ Sản Phẩm Đa Kênh Trên Omisell
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!