Omisell có tính năng tạo bảng kê bàn giao - bảng danh sách giao nhận hàng hóa để kho hàng có chứng từ đối soát giao nhận với bên vận chuyển. Xem hướng dẫn cách tạo bảng kê bàn giao trên Omisell tại bài viết Cách Tạo Bảng Kê Bàn Giao Trong Hệ Thống Omisell

Nếu có bất kỳ khó khăn gì khi sử dụng hệ thống Omisell, bạn có thể xem các thông tin hỗ trợ của Omisell tại các kênh:

Kênh hỗ trợ cộng đồng: https://t.me/omisell
Hướng dẫn sử dụng hệ thống: https://help.omisell.com/vi/
Trang chủ Omisell: https://omisell.com
Tìm hiểu gói sử dụng: https://omisell.com/vi-vn/bang-gia/
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!